FundsGeneral

DiManEx en Kansen voor West

Digitaal, Dichtbij en Duurzaam

Veel bedrijven hebben reserveonderdelen op voorraad. Zij missen vaak de kennis en ervaring om te beoordelen wanneer het technisch mogelijk en financieel rendabel is om deze reserveonderdelen 3D te laten printen, terwijl dat aanzienlijke financiële- en milieuvoordelen kan hebben. Dit project van DiManEx helpt opdrachtgevers om hun reserveonderdelen digitaal ‘op voorraad’ te houden en 3D te laten printen, wanneer ze nodig zijn, daar waar ze nodig zijn, in de hoeveelheid dat ze nodig zijn en daarmee tevens bij te dragen aan een beter milieu.

Het project krijgt een EFRO-bijdrage van € 872.565,00
Looptijd van 1 Februari 2021 tot en met 31 Oktober 2023.

About DiManEx

DiManEx’s end-to-end platform re-invents your supply chain, eliminating unnecessary transport, costs and waste. The company provides 3D printing as a Service, enabling you to produce parts on-demand and closer to the end user. This increases flexibility and speed in your product life cycle. It improves your environmental footprint, reduces supply chain risks, and helps you save costs on materials, logistics and stock keeping units (SKUs).

Learn more at https://www.dimanex.com

About Kansen voor West

Kansen voor West is het gezamenlijke investeringsprogramma van de vier Randstadprovincies en de vier grote steden. Het zet EFRO subsidie in voor projecten die het innovatieve MKB ondersteunen, die bijdragen aan een koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen.

Media contact:
Gloria Quintanilla
gloria.quintanilla@dimanex.com